Печат

За реклама

on .

Вид на рекламното поле

 

Макет

 

Размер

 

Месечен  абонамент

 

Гарантиран брой импресии

 

Top банер

 

макет

470х60

-- лв.

 

3000

Банер ляво меню

 

--

--

--

 

3000

Голям квадратен

 

--

--

--

 

3000

Център продълговат

 

макет

470х60

-- лв.

 

3000

Банер плакат

дясно

 

макет

135х350

-- лв.

 

3000

Банер дясно меню

 

макет

135x60

-- лв.

 

3000

Банер долу

 

макет

730х90

-- лв.

 

3000

Текстов линк
Справочник

 

 

до 100 символа

-- лв.

 

3000

Отстъпки:

- Отстъпки от посочените цени за тримесечен абонамент: 15%.

- Отстъпки от посочените цени за шестмесечен абонамент: 20%.

- Отстъпки от посочените цени за по-дълъг период: по договаряне.

 

Месечният абонамент се заплаща на две вноски:

1. при подписване на договора (50% от цената)

2. при постигане на 14 дневна реклама (остатъка от сумата)

 

Текстът и изображението (снимка) се заплащат еднократно, а се съхраняват в сайтовете практически завинаги.

Те се експонират на хоум-пейджа за 24 часа, а след това са в избраната от Вас секция: Новини, Бизнес, Култура, Спорт и т.н. според тематиката на рекламния текст.

Цени за услугата:

Рекламна статия до 1000 знака - -- лв.
Рекламна статия до 1000 знака с изображение - -- лв.
Рекламна статия до 2000 знака с 2 изображения – -- лв.

Забележка:

Всички цени са крайни - с включен ДДС.