Регион
Сряда, 27 Април 2011 14:10 | | 0
Ученици от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” в Банско под ръководството на Соня Дурчова посетиха град Босилеград, Сърбия, и взеха участие в Международния детски великденски…