Община Разлог с бюджет от 14 284 651 лева за 2012 г.

Петък, 10 Февруари 2012 14:51 | | Печат | Е-мейл | 0 Добави коментар

Днес в Разлог бе приет Бюджет 2012. В бюджета на Община Разлог се предвидени приходи в размер на 14 284 651 лева, от тях 6 448 834 лева са осигурени от държавата. Приходите от местни дейности са изчислени на 7 835 817 лева. Общината отделя за образование 4 839 259 лева, за здравеопазване 197 500 лева, за социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 484 841 лева. За дейностите спорт, туризъм и култура са гласувани 936 420 лв.

Икономическите дейности на Общината за 2012 г. възлизат на 1 785 013 лв., от тях за рехабилитация и реконструкция на общински пътища – 581 500 лв.

„Заложили сме много дейности, които са пряко свързани с потенциала за развитие на общината. Наред с реализирането на вече започнатите проекти ние сме заложили средства за проектиране и подготовката на нови проекти, с които да се кандидатства пред европейските програми, както и средства за тяхното съфинансиране. Целта ни е да продължим да инвестираме европейски средства в местната икономика. Да продължим успешният модел на работата по оперативните програми, който наложихме. Показахме, че с европейски средства може да решаваме местни проблеми.”, каза Красимир Герчев. Кметът на община Разлог допълни, че с екипа му работят за развитието на общината в дългосрочен план, затова в бюджета са включени средства за изработване на стратегията за развитие на Община Разлог до 2020г. и общ устройствен план, които са основание, за да кандидатстваме с проекти по оперативните програми на ЕС през следващия планови период 2014-2020г. .

Общият бюджет за капиталови разходи е на стойност 5 416 649 лева, от които 3 207 637 лева са от спечелени проекти. Капиталовият списък е разпределен балансирано, обърнато е внимание и на селата и на града. Заложени са средства за ремонти в образователната сфера. Ще се изгради и оборудва нова кухня в ОДЗ „Елиза Астинова” гр. Разллог. Предвижда се изграждане на подпорнта стена и ремонт на столовата на ОУ „Паисий Хилендарски” село Баня, ремонт на отоплителна инсталация на СОУ „Братя Каназиреви”, град Разлог, изграждане на отоплителна инсталация на детската градина в Долно Драглище. Общината кандидатства по проект „Красива България” за НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”.

В графа дълготрайни материални активи на бюджет 2012 са заложени 4 084 949 лева, от които за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 3 878 949 лева.

Продължава изграждането на тротоари, улично осветление, зелени площи и паркоместа в Разлог. За реконструкция и изграждане на паркове, елементи на градската среда, изграждане на спортни и паркови съоръжения – 205 000 лева. Ремонт на улици, тротоари, спортни площадки, осветление и други дейности – 441 500 лева.

„През 2012 година приоритет за нас остава финансирането на социалната сфера и съответно обгрижване на всички социални групи, така че нито едно учебно заведение, нито едно социално заведение да не изпитва затруднения. 2012 година ще бъде динамична година за Община Разлог. Заедно с реализирането на започнатите проекти ще бъдат вложени усилия и средства за планирането и подготовката на нови проекти. Нямаме непланомерни разходи, всичко е планувано, така че общината и администрацията да изпълнява своите функции.”, каза инж. Красимир Герчев.

Преди да гласува Бюджет 2012 на Община Разлог, местният парламент прие отчет за изпълнение на Бюджет 2011, представен от финансиста на общината Тодор Дамянов.

E79 News

Допълнителна информация

  • Източник: http://dariknews.bg/
Последно променена на Петък, 10 Февруари 2012 14:52

Добави коментар

Защитен код
Обнови