Община Разлог представя проект за 871 000 лв. за ремонт на детски градини

Петък, 09 Септември 2011 17:30 | | Печат | Е-мейл | 0 Добави коментар

kmeta_verybig_763170На 12 септември 2011 г. от 15 часа в двора на Целодневна детска градина и Детски ясли „Елиза Астинова” – Разлог, ще се проведе пресконференция за стартирането на строителните дейности на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Разлог”. 
На пресконференцията ще присъстват инж. Красимир Герчев - кмет на Община Разлог, Иван Гюров - зам.-кмет по икономическите и правни въпроси, Венцислав Гърменов - зам.-кмет по социалните дейности, Румен Джамбазки - ръководител на проекта, родители, възпитатели и персонала от Целодневна детска градина и Детски ясли „Елиза Астинова” – Разлог и Целодневна детска градина „Незабравка” – Разлог и други.

Проектът „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Разлог” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” е на стойност 871 385 лева. Обекти по проекта са Целодневна детска градина „Незабравка” и Целодневна детска градина и детска ясла „Елиза Астинова”. В двете детски заведения се отглеждат и обучават 214 деца, 55 души са заети с грижите за тях и с поддръжката на сградата.

В сградите на детските заведения ще се постави външна топлоизолация на фасадата и покрива, ще се подмени дограмата на коридора, ще се постави фотосоларна инсталация за топла вода на покрива на сградите, като топлата вода е бъде използвана и за пълнене на басейна в детското заведение „Елиза Астинова”, поставяне на енергоспестяващи осветителни тела, ремонт на съществуващата отоплителна инсталация и газификация на котелното в ЦДГ „Незабравка” – гр. Разлог.

Община Разлог изгражда със собствени средства нова отоплителна инсталация в ЦДГ „Елиза Астинова”.

Всички предвидени ремонтни дейности и въвеждането на съвременни технологии, използващи възобновяеми източници на енергия ще доведат до трайно намаляване на разходите и до екологични ползи.

През последните години със собствени средства Община Разлог е внедрила мерки за енергийна ефективност в значителна част от образователните обекти.


Добави коментар

Защитен код
Обнови