Разлог
Вторник, 04 Октомври 2011 16:39 | | 0
Разлог, Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Добрич и Стара Загора подадоха за оценка в МОСВ проектите, с които ще изградят регионалните системи за управление на…