Печат |  Close this window

xижа Синаница

xижа Синаница
Разположена е на 100м. североизточно от Синанишкото езеро. Предаставлява масивна двуетажна сграда с капацитет 34 места. Хижата е водоснабдена, не е електрифицирана, отоплението е спечки на твърдо гориво. Има туристическа столова и кухня.
Съседни туристически обекти:
- Георгйски циркус - 2.30ч. - пътеката не е маркирана.
- вр.Синаница/2516м./ - 1.30ч. пътеката е маркирана.
- циркус Голямо Спано поле - 1.30ч.
- х.Вихрен - 4.00ч.
- х.Каменица - 5.00ч.
- х.Яне Сандански - 4.00ч.
- засл.Спано поле - 1.30ч.
Пътеките са маркирани
Печат |  Close this window