Печат |  Close this window

НУ "Яне Сандански"

Address
ул."Яне Сандански" No 17, Разлог, , ,
НУ
НУ "Яне Сандански" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Училището отваря врати на 08.ХI.1948 г..

Училище "Яне Сандански" е разположено в квартал "Васил Левски" в самостоятелна двуетажна сграда, състояща се от 8 класни стаи, кабинет по музика, физкултурен салон, кабинет за директора, учителска стая, стая за обслужващия персонал и работниците.
Печат |  Close this window