УчилищаRSS

Add your listing here

НУ "Яне Сандански"

ул."Яне Сандански" No 17, Разлог

НУ "Яне Сандански" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Училището отваря врати на 08.ХI.1948 г.. Училище "Яне Сандански" е разположено в квартал "Васил Левски" в самостоятелна двуетажна сграда, състоя ...

ПГ по Транспорт

Ул. "Христо Ботев" No 75, Разлог

ПГТ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.